Dnes je nedeľa, 26.september 2021, meniny má: Edita
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

SÚŤAŽ! Leto plné darčekov

jún 22, 2021 - 14:43
Týždenník Slovenka vám prináša leto plné darčekov. Pripravili sme pre vás 3 veľké letné súťaže, kde na vás čaká viac ako 50 atraktívnych cien. Prvá súťaž prebieha od 14. júna 2021 do 18. júla 2021 v číslach 24-28.
Foto: 

SÚŤAŽ! Leto plné darčekov - Ako na to?

  1. SMS: Každý týždeň nájdete v aktuálnom čísle týždenníka Slovenka súťažné slovo, ktoré pošlete prostredníctvom SMS na číslo 7508 v tvare SLOVENKA (medzera) súťažné slovo.
    Súťažná SMS: SLOVENKA (medzera) LETO
    Správy posielajte od 14. júna do 18. júla. Cena SMS je 1 euro s DPH, službu zabezpečuje spoločnosť MegaVox.
  2. POŠTOU: Každý týždeň nájdete vo vydaniach týždenníka Slovenka – v číslach 24 až 28 kupón, ktorý obsahuje súťažné slovo. Poskladajte z kupónov vetu a pošlite na adresu redakcie: Redakcia SLOVENKA, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava do 18. júla 2021. Mená výhercov prvej letnej súťaže uverejníme v čísle 30.


Každý účastník vyjadruje účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň udeľuje účasťou v súťaži usporiadateľovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, ulica, číslo popisné, mesto a PSČ, e-mail, telefónne číslo len na účely súťaže a ich archivácie po dobu 1 roka. Po uplynutí uvedenej doby, budú osobné údaje účastníka skartované. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje organizátorovi bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 a § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov na bezodplatné použitie jeho mena a priezviska a fotografie vyhotovenej pri preberaní výhry. Meno a priezvisko a fotografia podľa predchádzajúcej vety súťažiaceho môžu byť použité časovo, regionálne a vecne neobmedzene v rámci kampane organizátora.

- - Inzercia - -